Numerologisk Navneberegner

Her kan du indtaste dine navne og få et indblik i, hvad dine navne betyder for dig og dit liv. Navneberegneren kan også bruges af dig, der efter en navneskifte session ønsker at skabe dit eget unikke navn til dig selv eller din virksomhed.

Find dine navnevibrationer

Dine navnevibrationer

 

Hvad betyder dine navne?

I det følgende kan du læse den isolerede betydning af de enkelte navnevibrationer og forskellen på, hvordan vibrationerne udspiller sig alt afhængig af om de er i balance eller ubalance.

Beskrivelserne er ment som et indblik til dig i, hvad der gemmer sig i dine navne. Der er naturligvis meget mere at sige om dig, din numerologiske essens (fødselsdato) og hvordan denne spiller sammen med dine navneenergier i dit unikke numeroskop. Ønsker du at vide mere om dette, så er du velkommen til at booke Numerologisk Tolkning eller en Personlig Numerologisk Navneskifte Session

0-9 – Giver dit navn et tal under 10?

En navnevibration er altid to-cifret, så hvis dit navn giver et tal under 10, så skal du lægge din grundenergi til. Hvis du ikke allerede kender din grundenergi, så kan du finde den her på siden vha. Essens beregneren.

Hvis vibrationen stadig er lavere end 10 når du har lagt din grundenergi til, så skal du lægge 9 oveni din grundenergi og navnevibration:

Eksempel:  Ida giver 6, så her skal grundenergien lægges til.

Hvis Ida er 1’er i grundenergi, så giver Ida 6+1+9 = 16/7

Hvis Ida er 2’er i grundenergi, så giver Ida 6+2+9 = 17/8

Hvis Ida er 3’er i grundenergi, så giver Ida 6+3+9 = 18/9

Hvis Ida er 4’er i grundenergi, så giver Ida 6+4 = 10/1

Hvis Ida er 5’er i grundenergi, så giver Ida 6+5 = 11/2

Hvis Ida er 6’er i grundenergi, så giver Ida 6+6 = 12/3

Hvis Ida er 7’er i grundenergi, så giver Ida 6+7 = 13/4

Hvis Ida er 8’er i grundenergi, så giver Ida 6+8 = 14/5

Hvis Ida er 9’er i grundenergi, så giver Ida 6+9 = 15/6

10/1 - Skæbnehjulet

Balance: Kaldes for kærlighedens hjul, når den optræder balanceret i et numeroskop. Den bidrager med nydelse, glæde og lethed i livet. Og ikke mindst kærlighed til dig selv og andre. Det er den ultimative manifestationsvibration – det du sender ud, kommer tilbage. I balance er det en skabelsesenergi og den vil hjælpe dig med at realisere dine drømme og ønsker. 

Ubalance: I ubalance vibrerer den med destruktion og er en nedbrydende energi. Den skruer op for de omkringliggende energier. Og vil her spænde ben for dine drømme og ønsker. Du kan føle dig forvirret og rastløs samt have svært ved at give kærlighed til dig selv – og det vil påvirke din relation til andre.

11/2 - Den knyttede hånd

Ubalance: Energien er altid ubalanceret som navneenergi. Der ligger en stor sensitivitet i vibrationen, der gør, at du mærker andres følelser og energier, som var det dine egne. Dette kan være meget overvældende at være i og derfor udvikler mange også en tendens til at dulme følelserne ved fx mad, chokolade/sukker, alkohol, overdrevet fysisk aktivitet, shopping, rygning, piller eller lign. Med denne vibration har du ligeledes et stort behov for anerkendelse fra andre og vil gå langt for at opnå ros og anerkendelse. Du kommer let til at overskride dine egne grænser for at please og behage andre. Obs.  11/2 kan fint stå i balance andre steder i numeroskopet og vil der bidrage med glæde, nydelse og lethed.

12/3 – Offertallet

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Den giver en oplevelse af at være offer for livet, idet du let bliver offer for det du har opnået eller ofrer dine egne ønsker og drømme, for at gøre plads til andres. Du kan sagtens få dine drømme opfyldt, men ofte smulder de igen eller viser sig ikke at leve op til forventningerne og derved give skuffelser. Det kan være svært at tage ansvar med denne vibration. Der ligger en høj grad af angst for at miste og frygt/bekymringer for fremtiden i denne vibration og man udvikler let et stort behov for at have kontrol.

13/4 – Forandringstallet

Balance: Der ligger en stor skaberkraft og innovation i vibrationen. Du er meget nytænkende og kreativ. Energien vibrerer med forandring og transformation. Du vil opleve mange omvæltninger livet – dette for at kunne gøre plads til nye tiltag og kunne gå nye veje. Ofte har man også gode healerevner med denne vibration.

Ubalance: I ubalance giver energien en følelse af at være forkert, anderledes og misforstået – og måske endda følelsen af at være det ”sorte får”. Du føler sig let ensom og kan have en tendens til at isolere dig. Ligeledes har du en følelse af at mangle noget i livet, så du længes efter mere og oplever at græsset er grønnere på den anden side.

14/5 – Medietallet

Balance: Energien vibrerer med kommunikation, formidling og salg. Du har formentlig et stort og bredt netværk samt let ved at tale med alle typer mennesker. Der ligger meget selvtillid og handlekraft i vibrationen. Man har ofte succes og flow i karrieren samt let ved at tjene penge. Der ligger en naturlig nysgerrighed i vibrationen, der giver lyst til at lære nyt og udvikle sig igennem hele livet.

Ubalance: I ubalance giver energien en indre uro og rastløshed. Man har ofte rod i økonomien og kan have svært ved at udtrykke sig, så man misforstås let.

15/6 – Magikeren

Ubalance: Energien er altid ubalanceret som navneenergi. Personer med denne navnevibration har ofte en meget magnetisk udstråling, der virker magisk og dragende på andre. Du er både meget kunstnerisk og intelligent – og oftest også udstyret med en stor selvtillid. Der ligger en tendens til at tage masker på og spille roller. Energien kan let tippe over i arrogance og manipulation. Og så gemmer den ligeledes på diffuse sygdomme og symptomer. Obs. 15/6 kan indgå balanceret andre steder i numeroskopet og vil der bidrage med kærlighed og magi.

16/7 – Det knuste hjertes tal

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Den er en meget tung og hård. Med denne kender du til det at miste og få knust sit hjerte – det kan være alt fra kæledyr, nære venner/familiemedlemmer, parforholdet mv. Energien giver voldsomme og oftest uventede forandringer, der gør, at du mister det du har bygget op eller nogen du holder af. Der ligger en læring i energien om, at du skal lære at heale sig selv. Mange personer vælger senere i livet at anvende denne læring til at heale andre.

Man bliver både stærk og hård af at bære denne vibration, fordi man ved, at intet varer evigt. Energien kan skabe frygt og angst og gøre, at man holder andre lidt på afstand pga. frygten for at miste dem og blive såret.

17/8 – Magiens stjerne

Balance: Det er en meget smuk og spirituel vibration, der gerne vil hjælpe dig med at skabe balance mellem det jordiske og det spirituelle. Den hjælper dig til at hæve dig over vanskeligheder, så du lærer af de udfordringer du får og kommer videre med lethed. Energien hjælper dig med at stå autentisk i dit eget lys, så du står frem og viser verden, hvem du er og hvad du kan. Du trives godt med at være i spotlightet og centrum.

Ubalance: I ubalance er du meget uheldig og bliver let et offer for opmærksomheden. Du trives ikke med opmærksomhed og spotlight. Du har en tendens til at gemme dig eller skjule sider af dig selv for omverdenen. Der vil være mange vanskeligheder og udfordringer i livet, hele tiden noget du skal ordne. Ligeledes er det svært at forene den jordiske og spirituelle side af dig selv – så du lukker mere eller mindre af for en af dem.

18/9 - Ukontrollabel marsenergi

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Den er meget resultatorienteret og har fokus på opnåelse af ydre resultater. Du lukker af for dine følelser og behov. Du lægger så at sige låg på, så uforløste følelser, vrede mv. hober sig op i kroppen. Med tiden vil dette komme til udtryk som fysiske skavanker og/eller temperament/vredesudbrud. Du har et stort tema om knokleri og du overskrider dine egne grænser igen og igen. 

Du bliver let spinnet ind i konflikter og har et stort behov for at have kontrol.

19/1 – Solens tal

Balance: Er en meget smuk vibration, der vibrerer med positivitet, glæde, held og succes. Med denne vibration er du rigtig god til at tænke positivt og kan altid se det positive i enhver situation/udfordring. Derfor ligger der også en stor manifestationskraft i energien. Du har oftest held og succes i de ting du starter op. Der ligger meget lys og livsglæde i vibrationen – generelt har du bare en let og positiv tilgang til livet.

Ubalance: I ubalance kan energien giver en indre uro/rastløshed og tankemylder. Du har mange drømme og idéer, men får dem ikke ført ud i livet. Du mangler vedholdenhed og har en tendens til at starte mange projekter op uden at fuldføre dem.

20/2 – Vækkelsens tal

Balance: Det er en meget smuk vibration, der handler om at finde din vej livet og udleve din passion. Der ligger en form for spirituel vækkelse i energien, så du bliver vækket til at kunne udleve dit større livsformål. Vejen bliver vist trin for trin og din tålmodighed kan komme på prøve undervejs. Der ligger ligeledes meget beskyttelse og tillid til processen i vibrationen.

Ubalance: I ubalance er det svært at mærke din passion og du kan være meget forvirret omkring din livsvej. Det er svært at få øje på en mening med det hele. Du bliver let utålmodig og kan komme til at træffe forhastede beslutninger, så du får lavet noget rod for dig selv. 

21/3 – Magiens krone

Balance: Du er meget analytisk og har en høj refleksionsevne med denne vibration. Du er vis og mestrer livet så at sige. Du er både målbevidst og ambitiøs – og har en enorm styrke til at gennemføre de ting du sætter sig for. Der ligger meget held og fremgang i vibrationen, så du har oftest også succes med de ting, du starter op.

Det er en såkaldt Mester-energi og med denne vibration har du adgang til mange spirituelle evner, herunder store healerevner.

Ubalance: I ubalance føles livet som en lang tunnel af udfordringer. Du kan se lyset for enden af tunnelen, men det er umuligt at komme derhen, fordi der hele tiden er udfordringer og ting du skal tage dig af. Har man vibrationen ubalanceret som barn, så bliver man som en lille voksen. Idet man enten påtager sig eller bliver pålagt et voksenansvar.

Du bruger meget tid og energi på at reflektere og gruble over fremtiden. Og udvikler ofte en frygt/angst for fremtiden. Mange har et mønster med at tage overansvar for andres følelser og processer – og har et ønske at om hjælpe og fikse andre.

22/4 – Fjolset

Ubalance: Energien er altid ubalanceret og vibrerer med, at du er alt for god af dig. Du er meget hjælpsom og stiller altid op og hjælper andre. Men du har meget svært ved selv at bede om hjælp, så der bliver en stor ubalance i det du giver og modtager. Andre kommer let til at udnytte din godhed og tage din hjælp som en selvfølge. De glemmer at sige tak/udvise taknemmelighed. Grundlæggende ser du altid det bedste i andre – også dem, der ikke fortjener dig og din hjælp. Du har et stort pleaser-gen og derfor også et mønster med at tilsidesætte dine egne behov for at hjælpe/please andre. Dette kan føre til mange skuffelser og tårer i livet. 

23/5 – En engel på hver skulder

Balance: Det er en meget smuk vibration, der vibrerer med held og beskyttelse. Det siges, at man har en engel på hver skulder, der beskytter og guider en gennem livet. Du har en oplevelse af, at tingene altid falder på plads og løser sig til din fordel. Energien styrker evnen til at kommunikere og formidle. Og den giver held og fremgang i økonomien og karrieren.

Vibrationen kan ikke stå decideret ubalanceret. Men i et uharmonisk numeroskop med mange tunge vibrationer, så vil den ikke have så meget plads til at udfolde sig og der vil være skruet meget ned for vibrationen.

24/6 – Venus vibration

Balance: Det er en smuk og feminin vibration, der hjælper dig med at skabe balance mellem det du giver og modtager – fx kærlighed, omsorg, hjælp og penge. Energien hjælper også med at beskytte og styrke dine kærlighedsrelationer. Du oplever en stor synkronisitet i livet, så hjælpen altid kommer præcis når, du har brug for den. Energien vibrerer med held og succes med projekter og økonomi. 

Ubalance: Her er der ubalance imellem det du giver og det du modtager. Oftest er du den bærende part i relationen, så du giver mere end du modtager. Du er den, der altid hjælper andre, men ikke får/beder om hjælp selv. Du giver mere kærlighed og omsorg end du modtager. Derved kan du let komme til at føle dig udnyttet og drænet for energi. Du kan tiltrække nogle usunde relationer i dit liv og har ofte rod i kærlighedslivet og/eller økonomien.

25/7 – Styrke vundet gennem erfaring

Balance: Er en meget kreativ og intuitiv energi. Der ligger en massiv skaberkraft i vibrationen og en helt særlig form for kreativitet. I balance så omtales energien ofte ”telefonnummeret til og fra himmelen”, fordi den åbner op for en helt ren forbindelse til skaberen/universet. Så du herved bliver kanal for budskaber, idéer, kreative tiltag mv. Du har en stærk og veludviklet intuition, så du let mærker hvad der er rigtigt for dig. Du står stærkt i dig selv og tager ansvar for dit eget liv. Du har gode manifestationsevner og kan opleve succes med penge.

Ubalance: I ubalance lukker du af for din intuition og dine spirituelle evner. Du overhører eller tvivler på din intuition og de budskaber du får. Har man vibrationen ubalanceret som barn, så bliver man som en lille voksen. Idet man enten påtager sig eller bliver pålagt et voksenansvar. Som voksen kommer det til udtryk ved, at du tager overansvar for andres følelser, processer mv.

26/8 – Dårlige råd

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Med denne vibration vil du igennem livet komme til at tiltrække personer, der udnytter, snyder og bedrager dig – det kan både være i kærlighedsrelationer, karrieremæssigt eller økonomisk. Disse mennesker vil misbruge din tillid til deres egen vinding. Når du har oplevet dette tilstrækkeligt med gange, så vil du begynde at leve dit liv i form for konstant alarmberedskab. Du har vænnet dig til, at andre ikke er til at stole på og er derfor altid lidt på vagt i relationer. Dette virker drænende på hele dit system og kan gøre, at du altid føler dig lidt i underskud af energi og ressourcer.

27/9 – Scepteret

Balance: Det er en marsenergi, der vibrerer med handlekraft, styrke og power. Du er god til både at gennemføre og færdiggøre dine projekter. Du har en høj gennemslagskraft og tro på dig selv, så du har som regel også succes i dine projekter samt opnår de mål og resultater, du har sat sig for. Du har formentlig en meget autoritær udstråling og står både stærkt og autentisk i sig selv. 

Ubalance: I ubalance kommer du let til at lukke af for dine følelser og behov. Du ligger låg på uforløste følelser og vrede. Med tiden vil dette komme til udtryk i form af fysiske skavanker og/eller temperament/vredesudbrud. Du har et mønster med knokleri, hvor du overskrider dine grænser igen og igen.

28/1 – Lammet og løven

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Med denne vibration tiltrækker og udviser du ofte tillid til personer, der ikke vil dig noget godt, men som blot udnytter dig som et middel til at nå deres egne mål. Heraf opstår symbolikken om det tillidsfulde lam, der efter mange hårde svigt og løftebrud kan udvikle sig til en aggressiv løve. Der er store tab forbundet med denne vibration og der ligger et tema om at skulle starte forfra flere gange i livet. – Bedst som du tror, at tingene falder på plads for dig, så bliver tæppet rykket væk og du skal starte forfra.

29/2 – Usikkerhedstallet

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Det er en blid og følsom energi, der vibrerer med usikkerhed og forræderi. Den giver ofte usikkerhed og en følelse af ikke at være god nok. Dette gør, at du ofte har et stort behov for anerkendelse udefra og en tendens til at tro på andres luftkasteller. Desværre tiltrækker du ofte upålidelige personer i sit liv, som udnytter/bedrager dig. Dette giver både sorg og skuffelser i livet. Mange udvikler et mønster med at dulme denne sorg og smerte, fx via mad, chokolade, sukker, alkohol, rygning, piller, fysisk aktivitet eller shopping. Der ligger et generelt tema om at miste det, du har bygget op gennem uheld og ulykker.

30/3 - Retrospektion

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Det er en meget stagnerende energi. Med denne vibration er du meget optaget af fortiden, du bruger meget energi på at bearbejde og analysere på ting, der allerede er sket. Dette forhindrer dig i at være ordentligt tilstede i nuet samt at bevæge dig fremad. Herved bliver det en meget tung vibration at bære, fordi den netop fastholder dig i fortiden, frem for at kunne skabe og gøre plads til nyt. Du har en meget høj refleksionsevne og er meget analytisk. Du kan have en tendens til tankemylder og mental overaktivitet. Du kan være lidt af en enspænder og har et stort behov for at trække dig lidt tilbage, hvor du kan være i ro med dine tanker. Ligeledes kommer du let til at lukke af for din intuition og spiritualitet med denne vibration. 

31/4 - Eneboeren

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Hvis du har denne vibration med fra fødslen, så vidner det om en meget høj intelligens og at du måske ligefrem er et geni. Du har stærke politiske og samfundsmæssige meninger og holdninger – og mange ønsker og forslag til forbedringer. Det er dog sjældent, at du formår at skabe forandringer i dit eget liv, da energien er meget stagneret og lukket.

Du kan have en grundlæggende følelse af at være anderledes og forkert. Du føler dig ofte misforstået og hvis energien virkelig fylder meget i dit setup, så har du en følelse af at være det sorte får. Dette gør, at du med tiden begynder at trække dig fra sociale sammenhænge og måske endda isolere dig helt fra omverdenen – heraf eneboeren.

32/5 - Kommunikation

Balance: Er en kraftfuld og nærmest magisk kommunikationsvibration. Den vibrerer med at kunne påvirke og fortrylle masserne med sine ord. Ofte kaldes energien også for politikervibrationen, fordi den associeres med det mange politikere kan. Energien vibrerer med held og succes i kærlighed, forretninger, økonomi og så støtter den op omkring netværk, fællesskaber og grupper. Ud over store formidlings- og undervisningsevner, så vil du med denne vibration også have flair for salg, marketing, handel, radio og tv. Succesen kan være såvel national som international. Energien er også meget støttende for investeringer i udlandet.

Ubalance: I ubalance kan du opleve at have problemer med at kommunikere, så du ikke kan trænge igennem med dine meninger og budskaber. Du har problemer med økonomien, det kan være svært at tjene penge og få overskud i dine forretninger/investeringer. Der kan være store udsving i din økonomi.  Du kommer let til at indgå uhensigtsmæssige relationer. Det er svært at få netværk og fællesskaber/samarbejder til at fungere.

33/6 – Venus vibration

Balance: Det er en smuk og feminin vibration, der hjælper dig med at skabe balance mellem det du giver og modtager – fx kærlighed, omsorg, hjælp og penge. Energien hjælper også med at beskytte og styrke dine kærlighedsrelationer. Du oplever en stor synkronisitet i livet, så hjælpen altid kommer præcis når, du har brug for den. Energien vibrerer med held og succes med projekter og økonomi. 

Ubalance: Her er der ubalance imellem det du giver og det du modtager. Oftest er du den bærende part i relationen, så du giver mere end du modtager. Du er den, der altid hjælper andre, men ikke får/beder om hjælp selv. Du giver mere kærlighed og omsorg end du modtager. Derved kan du let komme til at føle dig udnyttet og drænet for energi. Du kan let tiltrække nogle usunde relationer i dit liv og har ofte rod i kærlighedslivet og/eller økonomien.

34/7 – Styrke vundet gennem erfaring

Balance: Er en meget kreativ og intuitiv energi. Der ligger en massiv skaberkraft i vibrationen og en helt særlig form for kreativitet. I balance så omtales energien ofte ”telefonnummeret til og fra himmelen”, fordi den åbner op for en helt ren forbindelse til skaberen/universet. Så du herved bliver kanal for budskaber, idéer, kreative tiltag mv. Du har en stærk og veludviklet intuition, så du let mærker hvad der er rigtigt for dig. Du står stærkt i dig selv og tager ansvar for dit eget liv. Du har gode manifestationsevner og kan opleve succes med penge.

Ubalance: I ubalance lukker du af for din intuition og sine spirituelle evner. Du overhører eller tvivler på din intuition og de budskaber du får. Har man vibrationen ubalanceret som barn, så bliver man som en lille voksen. Idet man enten påtager sig eller bliver pålagt et voksenansvar.

Som voksen kommer det til udtryk ved, at du tager overansvar for andres følelser, processer mv.

35/8 – Dårlige råd

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Med denne vibration vil du igennem livet komme til at tiltrække personer, der udnytter, snyder og bedrager dig – det kan både være i kærlighedsrelationer, karrieremæssigt eller økonomisk. Disse mennesker vil misbruge din tillid til deres egen vinding. Når du har oplevet dette tilstrækkeligt med gange, så vil du begynde at leve dit liv i form for konstant alarmberedskab. Du har vænnet dig til at andre ikke er til at stole på og er derfor altid lidt på vagt i relationer. Dette virker drænende på hele dit system og kan gøre, at du altid føler dig lidt i underskud af energi og ressourcer.

36/9 – Scepteret

Balance: Det er en marsenergi, der vibrerer med handlekraft, styrke og power. Du er god til både at gennemføre og færdiggøre dine projekter. Du har en høj gennemslagskraft og tro på dig selv, så du har som regel også succes i dine projekter samt opnår de mål og resultater, du har sat dig for. Du har formentlig en meget autoritær udstråling og står både stærkt og autentisk i dig selv. 

Ubalance: I ubalance kommer du let til at lukke af for dine følelser og behov. Du ligger låg på uforløste følelser og vrede. Med tiden vil dette komme til udtryk i form af fysiske skavanker og/eller temperament/vredesudbrud. Du har et mønster med knokleri, hvor du overskrider dine grænser igen og igen.

37/1 - Lotusblomsten

Balance: Det er en meget smuk og hjerteåbnende energi, der er forbundet til hjertechakraet. Den hjælper dig med at leve med et åbent hjerte, så du bliver i stand til at indgå i dybe og nærende relationer. Ligeledes hjælper den dig med at kalde kærligheds- og soulmate relationer ind i dit liv. Og styrker romantikken og intimiteten i dit parforhold.

Du har en naturlig positivitet og livsglæde, der gør det let for dig at manifestere dine drømme og ønsker. Du har held og succes med forretninger, relationer og økonomi.

Ubalance: Du lukker af for dit hjerte og har svært ved at indgå i nære relationer. Du kan føle dig ensom og har svært ved både at udtrykke og åbne op for dine følelser. Du mangler både livsglæde og -lyst. Du oplever formentlig at være i ubalance seksuelt. Så du enten slet ikke har lyst eller blot har sex uden at være følelsesmæssigt involveret.

Du har problemer med forretninger og penge. Det er svært for dig at indgå i relationer både arbejdsmæssigt og privat.

38/2 – Usikkerhedstallet

Ubalance: Er en blid og følsom energi, der vibrerer med usikkerhed og forræderi. Den giver ofte usikkerhed og en følelse af ikke at være god nok. Dette gør, at du ofte har et stort behov for anerkendelse udefra og en tendens til at tro på andres luftkasteller. Desværre tiltrækker du ofte upålidelige personer i dit liv, som udnytter/bedrager dig. Dette giver både sorg og skuffelser i livet. Mange udvikler et mønster med at dulme denne sorg og smerte, fx via mad, chokolade, sukker, alkohol, rygning, piller, fysisk aktivitet eller shopping. Der ligger et generelt tema om at miste det, du har bygget op gennem uheld og ulykker.

39/3 - Retrospektion

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Det er en meget stagnerende energi. Med denne vibration er du meget optaget af fortiden, du bruger meget energi på at bearbejde og analysere på ting, der allerede er sket. Dette forhindrer dig i at være ordentligt tilstede i nuet samt at bevæge dig fremad. Herved bliver det en meget tung vibration at bære, fordi den netop fastholder dig i fortiden, frem for at kunne skabe og gøre plads til nyt. Du har en meget høj refleksionsevne og er meget analytisk. Du kan have en tendens til tankemylder og mental overaktivitet. Herved opstår der også et behov for at trække dig lidt tilbage, hvor du kan være i ro med dine tanker. Ligeledes kommer du let til at lukke af for din intuition og spiritualitet med denne vibration.

40/4 - Eneboeren

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Hvis du har denne vibration med fra fødslen, så vidner det om en meget høj intelligens og at du måske ligefrem er et geni. Du har stærke politiske og samfundsmæssige meninger og holdninger – og mange ønsker og forslag til forbedringer. Det er dog sjældent, at du formår at skabe forandringer i dit eget liv, da energien er meget stagneret og lukket.

Du kan have en grundlæggende følelse af at være anderledes og forkert. Du føler dig ofte misforstået og hvis energien virkelig fylder meget i dit setup, så har du en følelse af at være det sorte får. Dette gør, at du med tiden begynder at trække dig fra sociale sammenhænge og måske endda isolere dig helt fra omverdenen – heraf eneboeren.

41/5 - Kommunikation

Balance: Er en kraftfuld og nærmest magisk kommunikationsvibration. Den vibrerer med at kunne påvirke og fortrylle masserne med sine ord. Ofte kaldes energien også for politikervibrationen fordi den associeres med det mange politikere kan. Energien vibrerer med held og succes i kærlighed, forretninger, økonomi og så støtter den op omkring netværk, fællesskaber og grupper. Ud over store formidlings- og undervisningsevner, så vil du med denne vibration også have flair for salg, marketing, handel, radio og tv. Succesen kan være såvel national som international. Energien er også meget støttende for investeringer i udlandet.

Ubalance: I ubalance kan du opleve at have problemer med at kommunikere, så du ikke kan trænge igennem med dine meninger og budskaber. Du har problemer med økonomien, det kan være svært at tjene penge og få overskud i dine forretninger/investeringer. Der kan være store udsving i din økonomi.  Du kommer let til at indgå uhensigtsmæssige relationer. Det er svært at få netværk og fællesskaber/samarbejder til at fungere.

42/6 – Venus vibration

Balance: Det er en smuk og feminin vibration, der hjælper dig med at skabe balance mellem det du giver og modtager – fx kærlighed, omsorg, hjælp og penge. Energien hjælper også med at beskytte og styrke dine kærlighedsrelationer. Du oplever en stor synkronisitet i livet, så hjælpen altid kommer præcis når, du har brug for den. Energien vibrerer med held og succes med projekter og økonomi. 

Ubalance: Her er der ubalance imellem det du giver og det du modtager. Oftest er du den bærende part i relationen, så du giver mere end du modtager. Du er den, der altid hjælper andre, men ikke får/beder om hjælp selv. Du giver mere kærlighed og omsorg end du modtager. Derved kan du let komme til at føle dig udnyttet og drænet for energi. Du kan let tiltrække nogle usunde relationer i dit liv og har ofte rod i kærlighedslivet og/eller økonomien.

43/7 – Ustyrlige omvæltninger

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Den vibrerer med ødelæggelse og destruktion. Som lynet fra en klar himmel slår den ned og ødelægger. Dette giver mange forandringer og nærmest ustyrlige omvæltninger i livet. Du vil opleve mange nederlag og skuffelser i livet med denne vibration.

44/8 – Dårlige råd

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Med denne vibration vil du igennem livet komme til at tiltrække personer, der udnytter, snyder og bedrager dig – det kan både være i kærlighedsrelationer, karrieremæssigt eller økonomisk. Disse mennesker vil misbruge din tillid til deres egen vinding. Når du har oplevet dette tilstrækkeligt med gange, så vil du begynde at leve dit liv i form for konstant alarmberedskab. Du har vænnet dig til, at andre ikke er til at stole på og er derfor altid lidt på vagt i relationer. Dette virker drænende på hele dit system og kan gøre, at du altid føler dig lidt i underskud af energi og ressourcer.

45/9 – Scepteret

Balance: Det er en marsenergi, der vibrerer med handlekraft, styrke og power. Du er god til både at gennemføre og færdiggøre dine projekter. Du har en høj gennemslagskraft og tro på dig selv, så du har som regel også succes i dine projekter samt opnår de mål og resultater, du har sat sig for. Du har ofte en meget autoritær udstråling og står både stærkt og autentisk i dig selv. 

Ubalance: I ubalance kommer du let til at lukke af for dine følelser og behov. Du ligger låg på uforløste følelser og vrede. Med tiden vil dette komme til udtryk i form af fysiske skavanker og/eller temperament/vredesudbrud. Du har et mønster med knokleri, hvor du overskrider dine grænser igen og igen.

46/1 - Lotusblomsten

Balance: Det er en meget smuk og hjerteåbnende energi, der er forbundet til hjertechakraet. Den hjælper dig med at leve med et åbent hjerte, så du bliver i stand til at indgå i dybe og nærende relationer. Ligeledes hjælper den dig med at kalde kærligheds- og soulmate relationer ind i dit liv. Og styrker romantikken og intimiteten i dit parforhold.

Du har en naturlig positivitet og livsglæde, der gør det let for dig at manifestere dine drømme og ønsker. Du har held og succes med forretninger, relationer og økonomi.

Ubalance: Du lukker af for dit hjerte og har svært ved at indgå i nære relationer. Du kan føle dig ensom og har svært ved både at udtrykke og åbne op for dine følelser. Du mangler både livsglæde og -lyst. Du oplever formentlig at være i ubalance seksuelt. Så du enten slet ikke lyst eller blot har sex uden at være følelsesmæssigt involveret.

Du har problemer med forretninger og penge. Det er svært for dig at indgå i relationer både arbejdsmæssigt og privat.

47/2 – Usikkerhedstallet

Ubalance: Er en blid og følsom energi, der vibrerer med usikkerhed og forræderi. Den giver ofte usikkerhed og en følelse af ikke at være god nok. Dette gør, at du formentlig har et stort behov for anerkendelse udefra og en tendens til at tro på andres luftkasteller. Desværre tiltrækker du ofte upålidelige personer i dit liv, som udnytter/bedrager dig. Dette giver både sorg og skuffelser i livet. Mange udvikler et mønster med at dulme denne sorg og smerte, fx via mad, chokolade, sukker, alkohol, rygning, piller, fysisk aktivitet eller shopping. Der ligger et generelt tema om at miste det, du har bygget op gennem uheld og ulykker.

48/3 - Retrospektion

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Det er en meget stagnerende energi. Med denne vibration er du meget optaget af fortiden, du bruger meget energi på at bearbejde og analysere på ting, der allerede er sket. Dette forhindrer dig i at være ordentligt tilstede i nuet samt at bevæge dig fremad. Herved bliver det en meget tung vibration at bære, fordi den netop fastholder dig i fortiden, frem for at kunne skabe og gøre plads til nyt. Du har en meget høj refleksionsevne og er meget analytisk. Du kan have en tendens til tankemylder og mental overaktivitet. Herved opstår der også et behov for at trække dig lidt tilbage, hvor du kan være i ro med dine tanker. Ligeledes kommer du let til at lukke af for din intuition og spiritualitet med denne vibration.

49/4 - Eneboeren

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Hvis du har denne vibration med fra fødslen, så vidner det om en meget høj intelligens og at du måske ligefrem er et geni. Du har stærke politiske og samfundsmæssige meninger og holdninger – og mange ønsker og forslag til forbedringer. Det er dog sjældent, at du formår at skabe forandringer i dit eget liv, da energien er meget stagneret og lukket.

Du kan have en grundlæggende følelse af at være anderledes og forkert. Du føler dig ofte misforstået og hvis energien virkelig fylder meget i dit setup, så har du en følelse af at være det sorte får. Dette gør, at du med tiden begynder at trække dig fra sociale sammenhænge og måske endda isolere dig helt fra omverdenen – heraf eneboeren.

50/5 - Kommunikation

Balance: Er en kraftfuld og nærmest magisk kommunikationsvibration. Den vibrerer med at kunne påvirke og fortrylle masserne med sine ord. Ofte kaldes energien også for politikervibrationen fordi den associeres med det mange politikere kan. Energien vibrerer med held og succes i kærlighed, forretninger, økonomi og så støtter den op omkring netværk, fællesskaber og grupper. Ud over store formidlings- og undervisningsevner, så vil du med denne vibration også have flair for salg, marketing, handel, radio og tv. Succesen kan være såvel national som international. Energien er også meget støttende for investeringer i udlandet.

Ubalance: I ubalance kan du opleve at have problemer med at kommunikere, så du ikke kan trænge igennem med dine meninger og budskaber. Du har problemer med økonomien, det kan være svært at tjene penge og få overskud i dine forretninger/investeringer. Der kan være store udsving i din økonomi.  Du kommer let til at indgå uhensigtsmæssige relationer. Det er svært at få netværk og fællesskaber/samarbejder til at fungere.

51/6 – Krigeren

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Det er en meget stærk energi. Du føler et behov for at opnå magt. Du har let ved at få fjender og kan komme til at tilegne dig en krigerisk adfærd, hvor du altid er på vagt og i beredskab. En form for dem >< os mentalitet.

Med denne vibration har du let ved at avancere dig og rykke opad rangstigen karrieremæssigt. Det kan skabe både jalousi og modstand mod din person blandt dine kolleger.

52/7 – Ustyrlige omvæltninger

Ubalance: Energien er altid ubalanceret. Den vibrerer med ødelæggelse og destruktion. Som lynet fra en klar himmel slår den ned og ødelægger. Dette giver mange forandringer og nærmest ustyrlige omvæltninger i livet. Du vil opleve mange nederlag og skuffelser i livet med denne vibration.

Baggrunden for Navneberegneren

Denne numerologiske navneberegner er baseret på det kaldæiske alfabet, som benyttes i Oldtidens Numerologi (Klassisk Numerologi). Dette er det mest korrekte numerologiske system og det eneste, der kan bruges om grundlag for navneskifte:

Vibration Bogstaver
1 a i j q y å
2 b k r
3 c g l s
4 d m t
5 e h n x
6 u v w æ
7 o z ø
8 f p
9
Udtalelser

Læs hvad andre siger

Hellasofia Birkelyst har min bedste anbefaling! Der er ingen tvivl om, at hun kan sit kram til punkt og prikke. Jeg har været ved et par andre numerologer, men det var først, da Hellasofia kiggede på mit numeroskop, at der faldt ro og harmoni i mit liv. Hellasofia er virkelig en menneskekender, empatisk og sød - og et af de mest kærlige og omsorgsfulde mennesker, jeg kender. Jeg kan ikke forklare præcis, hvorfor numerologien virker - men jeg kan konstatere, at jeg tydeligt har kunnet mærke den positive effekt af at have fået det rigtige navn for mig. Jeg oplever en langt større ro indeni, der er bedre balance mellem min indre og ydre verden og så er mit liv blevet fyldt med kærlighed efterfølgende. Jeg er så taknemmelig for alt det, som Hellasofias arbejde har bidraget med i mit liv. Hun er virkelig dygtig og en unik lysende sjæl, som jeg varmt vil anbefale til alle, som ønsker at leve et mere glædeligt og balanceret liv.

Louisa Rosamynthe Holm

Jeg er dybt taknemmelig for at have mødt Hellasofia. Hun er super professionel og dygtig, og jeg følte mig meget tryg, imødekommet og set i hendes selskab. Jeg havde allerede været ved en anden numerolog inden, at jeg fandt vej til Hellasofia. Men det var først hos Hellasofia, at jeg fik de helt rigtige energier for mig. Det er snart 2 år siden, at jeg var ved Hellasofia og idag er min hverdag fyldt med lethed, glæde og kærlighed. Min økonomi har heller aldrig været bedre. Jeg føler, at jeg endelig lever mit liv, fremfor bare at have overlevet tidligere. Hellasofia har mine allervarmeste anbefalinger.

Rosemei Eriksen

Jeg var nok endt i et meget sort hul, hvis Hellasofia ikke havde hjulpet mig. Hun så nogle symptomer i min krop som ingen vidste noget om, kun jeg. Hun kunne læse mig 100% uden at kende mig. Jeg kan mærke en ændring i min krop og jeg har fundet ro i mig selv og begynder at få selvtillid og elske mig selv. At elske sig selv, det har jeg aldrig vidst hvad det betød, men nu begynder jeg at finde en mening og følelse af hvad det er. Inden jeg kom til Hellasofia, så var jeg ved en anden numerolog. Men hun var mere interesseret i undervibrationer, (og navne fra en computer) og så slet ikke mine "sygdomme" i underlivet eller på det liv jeg har haft. Stor stor ros til Hellasofia for den professionelle hjælp og fordi hun så mig som et menneske .

  • Mange kærlige hilsner fra L

Jeg fik gaven at møde Hellasofia, som på en meget jordnær og nærværende måde gav mig en indsigt i hvad numerologi egentligt var og betød. Med hendes store faglige kompetente niveau følte jeg, at hun var med mig med alle de detaljer og den tryghed, jeg havde brug for i rejsen i at skifte mit navn både før, under og efter. Mit liv har taget en helt ny og positiv kærlig drejning med ny energi og livsglæde. Jeg har den dybeste taknemmelighed for, at min navneændringsrejse var i Hellasofias hænder.

Mettemarrie Sommer

Hellasofia er et af de smukkeste kærligste og dejligste mennesker jeg har mødt <3. Hun har sin hjerteenergi med i det hun laver og forstår virkelig at ramme ind i et menneskes inderste kerne. Hun har mine varmeste anbefalinger på alle plan.

AnnaSimone Haugaard

Jeg modtog for et par dage siden “Den lille tolkning”. Jeg er stadig blæst bagover af, hvor spot on det var. Læser det om og om igen. Så detaljeret. Hellasofia er bare dygtig. Jeg kunne kende mig selv i alt og det var ikke en beskrivelse, som kunne ramme mange- men helt utroligt specifikt.

Marianne Fiil Bisgaard Dahl

Tusind tak for i aftes, hvor du var vores foredragsholder i Kinesiologiforeningen. Det var meget inspirerende, relevant og super spændende at lytte og være i dialog med dig. Kan varmt anbefales

Birgit Pedersen

Jeg fik ændret mit navn for knap 3 år siden og inden da vidste jeg intet om numerologi. Jeg blev ret nysgerrig på numerologi efter, at jeg fik lavet den lille tolkning ved Hellasofia. Det var som om alle mine udfordringer og dybeste tanker blev beskrevet kort og præcis på et A4 ark. Det var imponerende og derfor besluttede jeg mig, at jeg ville skifte navn.

Jeg bestilte en session ved Hellasofia, velvidende at jeg stadig ikke vidste helt, hvad jeg havde gang i, men det eneste jeg kunne mærke var, at jeg SKULLE prøve det her. Det har vist sig, at mit liv har ændret sig på mange områder og faktisk blev det bedre end det jeg nogensinde har drømt om. Siden jeg har skiftet navn for knap 3 år siden, har jeg fået ro på mit liv, har mødt en fantastisk mand og har en dejlig familie. Vi har købt vores drømmehjem, som nu danner rammen om vores dejlige liv sammen. Jeg har også fået en indre ro, som jeg aldrig har haft før og det føles som om jeg er kommet hjem inde i mig selv. Selv min krop har givet slip på de overflødige kilo, som jeg har kæmpet med at slippe det meste af mit liv.

At skifte navn er ikke noget quickfix og udrensningsprocessen, hvor jeg slap mine gamle energier har til tider været hård. Men nu hvor alt falder på plads i mit liv, så har det været det hele værd og mere til. Hellasofia har været en rigtig god hjælp gennem hele forløbet, både til at give mig en numerologisk forklaring på de udfordringer, som jeg stod med, men også til at give mig lige præcis den healing, som jeg havde brug for, så jeg kunne komme nemmere igennem min proces.
Derfor går mine varmeste anbefalinger til Hellasofia.

Corneliah

En helt igennem fantastisk oplevelse: Hellasofia er dygtig, dybt professionel, vidende og dedikeret. De varmeste anbefalinger herfra - Det hun gør virker!

Sara Skovrup

En helt igennem rar og tryg oplevelse at blive rådgivet af Hellasofia mhp navneskift for hele familien. De allervarmeste anbefalinger herfra

Thomas Larsen